Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.
History Image
Kilka słów o nas

Historia

Kim jesteśmy

Historia Ligi Muzułmańskiej w RP

Liga Muzułmańska w RP powstała 14 kwietnia 2001 r. z inicjatywy polskich muzułmanów w odpowiedzi na rosnącą liczbę wyznawców islamu w Polsce oraz ze względu duże potrzeby społeczności muzułmańskiej. Liga została oficjalnie zarejestrowana 6 stycznia 2004 r. w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

Sfery naszej działaności

  • przedstawienie idei islamu, nauka i utrwalenie zasad religii islamu;
  • reprezentowanie interesów polskich muzułmanów na forum krajowym i międzynarodowym w tym egzekwowania praw muzułmanów, przewidzianych przez Konstytucję
  • sprawowanie muzułmańskich obrzędów religijnych;
  • tworzenie przestrzeni do dialogu międzykulturowego i cywilizacyjnego;
  • zarządzanie ośrodkami kultu religii muzułmańskiej zgodnie z potrzebami Ligi;
  • integracja ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskie.
Liga Muzułmańska w RP

Aktualności

heading-image

.W imię Boga Miłosiernego Litościwego

Oświadczenie Rady Ima...

W dniach 19-22 kwietnia, na zaproszenie Ruchu Focolari, Abdu...

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego.

Oświadczenie Rady Im...

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego.

Chwała Bogu Panu świ...

HALAL

Certyfikat halal dla twoich produktów

O wy, którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy; którymi was obdarzyliśmy, i dziękujcie Bogu,
jeśli Go czcicie! Koran 2:172

Dajemy ci naszą wiedzę

Zapewniamy usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie. Nasz program szkoleniowy daje naszym.

Read More

Kim jesteśmy

Liga Muzułmańska w RP - jesteśmy niezależną organizacją religijną której jedną ze sfer działań jest certyfikac.

Read More

Jesteśmy specjalistami

Nasz zespół certyfikujący składa się z ekspertów w zakresie prawa muzułmańskiego, szariatu.

Read More
Liga Muzułmańska w RP

Sfery naszej działalności

Liga Muzułmańska w RP realizuje potrzeby muzułmanów w sferze działalności charytatywnej....

Głównym zadaniem Ligi Muzułmańskiej w RP jest sprawowanie posługi religijnej....

Liga Muzułmańska w RP oferuje bogatą ofertę edukacyjną, szkolenia, wykłady....

Zarządzamy infrastrukturą religijną w największych miastach Polski....