Announcements:
History Image
Kilka słów o nas

Historia

Kim jesteśmy

Historia Ligi Muzułmańskiej w RP

Liga Muzułmańska w RP powstała 14 kwietnia 2001 r. z inicjatywy polskich muzułmanów w odpowiedzi na rosnącą liczbę wyznawców islamu w Polsce oraz ze względu duże potrzeby społeczności muzułmańskiej. Liga została oficjalnie zarejestrowana 6 stycznia 2004 r. w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

Sfery naszej działaności

  • przedstawienie idei islamu, nauka i utrwalenie zasad religii islamu;
  • reprezentowanie interesów polskich muzułmanów na forum krajowym i międzynarodowym w tym egzekwowania praw muzułmanów, przewidzianych przez Konstytucję
  • sprawowanie muzułmańskich obrzędów religijnych;
  • tworzenie przestrzeni do dialogu międzykulturowego i cywilizacyjnego;
  • zarządzanie ośrodkami kultu religii muzułmańskiej zgodnie z potrzebami Ligi;
  • integracja ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskie.
Liga Muzułmańska w RP

Aktualności

heading-image

W imię Boga Miłosiernego Litościwego
Oświadczenie Rady Imamó...

Wszyscy wiemy, że nasza wolność zależy od Boga i odważnej gr...

W imię Allaha Miłosiernego Litościwego

Chwała Allahowi Panu...

HALAL

Certyfikat halal dla twoich produktów

O wy, którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy; którymi was obdarzyliśmy, i dziękujcie Bogu,
jeśli Go czcicie! Koran 2:172

Dajemy ci naszą wiedzę

Zapewniamy usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie. Nasz program szkoleniowy daje naszym.

Read More

Kim jesteśmy

Liga Muzułmańska w RP - jesteśmy niezależną organizacją religijną której jedną ze sfer działań jest certyfikac.

Read More

Jesteśmy specjalistami

Nasz zespół certyfikujący składa się z ekspertów w zakresie prawa muzułmańskiego, szariatu.

Read More
Liga Muzułmańska w RP

Sfery naszej działalności

Liga Muzułmańska w RP realizuje potrzeby muzułmanów w sferze działalności charytatywnej....

Głównym zadaniem Ligi Muzułmańskiej w RP jest sprawowanie posługi religijnej....

Liga Muzułmańska w RP oferuje bogatą ofertę edukacyjną, szkolenia, wykłady....

Zarządzamy infrastrukturą religijną w największych miastach Polski....

X