Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

O nas

History Image

Kim jesteśmy

Liga Muzułmańska w RP powstała 14 kwietnia 2001 r. z inicjatywy polskich muzułmanów w odpowiedzi na rosnącą liczbę wyznawców islamu w Polsce oraz ze względu duże potrzeby społeczności muzułmańskiej. Liga została oficjalnie zarejestrowana 6 stycznia 2004 r. w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

Sfery naszej działaności

 • przedstawienie idei islamu, nauka i utrwalenie zasad religii islamu;
 • reprezentowanie interesów polskich muzułmanów na forum krajowym i międzynarodowym w tym egzekwowania praw muzułmanów, przewidzianych przez Konstytucję
 • sprawowanie muzułmańskich obrzędów religijnych;
 • tworzenie przestrzeni do dialogu międzykulturowego i cywilizacyjnego;
 • zarządzanie ośrodkami kultu religii muzułmańskiej zgodnie z potrzebami Ligi;
 • integracja ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskie.
Więcej
History Image

Edukacja

W języku arabskim „Mishkah” (مشكاة) to nisza w ścianie, w której umieszczone są lampy, rozświetlające otaczające ciemności. 

W naszej działalności edukacyjnej  staramy się być "latarnią morską", która oświetla drogę do duchowego i moralnego rozwoju.

Nasza działalność to:

 • prowadzenie zajęć religii dla uczniów wyznających religie islamu;
 • organizowanie kursów wiedzy o islamie
 • prowadzenie wykładów, sympozjów naukowych
 • współorganizacja wydarzeń edukacyjnych
 • działania na rzecz dialogu i wzajemnego zrozumienia społecznego.
Więcej
Warto przeczytać

Księgarnia on line

Śladami Proroka

Śladami Proroka  Tariq Ramadan 278 stron, miękka oprawa Instytut Stu

Modlitwa Muzułmanina

Imam Youssef Chadid Wydawca Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polski

Post muzułmanina

Imam Youssef Chadid Wydawca:  Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Pols

Sahih al – Buchari

Sahih al - Buchari zbiór wiarygodnych Hadisow proroka Muhammada tłumac

Esencja islamu

Filary naszej religii

 • Wyznanie wiary
 • Modlitwa
 • Post
 • Zakat
 • Pielgrzymka

Copyright 2020, All Rights Reserved