Announcements:

O nas

History Image

Kim jesteśmy

Liga Muzułmańska w RP powstała 14 kwietnia 2001 r. z inicjatywy polskich muzułmanów w odpowiedzi na rosnącą liczbę wyznawców islamu w Polsce oraz ze względu duże potrzeby społeczności muzułmańskiej. Liga została oficjalnie zarejestrowana 6 stycznia 2004 r. w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

Sfery naszej działaności

 • przedstawienie idei islamu, nauka i utrwalenie zasad religii islamu;
 • reprezentowanie interesów polskich muzułmanów na forum krajowym i międzynarodowym w tym egzekwowania praw muzułmanów, przewidzianych przez Konstytucję
 • sprawowanie muzułmańskich obrzędów religijnych;
 • tworzenie przestrzeni do dialogu międzykulturowego i cywilizacyjnego;
 • zarządzanie ośrodkami kultu religii muzułmańskiej zgodnie z potrzebami Ligi;
 • integracja ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskie.
Więcej
History Image

Edukacja

W języku arabskim „Mishkah” (مشكاة) to nisza w ścianie, w której umieszczone są lampy, rozświetlające otaczające ciemności. 

W naszej działalności edukacyjnej  staramy się być "latarnią morską", która oświetla drogę do duchowego i moralnego rozwoju.

Nasza działalność to:

 • prowadzenie zajęć religii dla uczniów wyznających religie islamu;
 • organizowanie kursów wiedzy o islamie
 • prowadzenie wykładów, sympozjów naukowych
 • współorganizacja wydarzeń edukacyjnych
 • działania na rzecz dialogu i wzajemnego zrozumienia społecznego.
Więcej
Esencja islamu

Filary naszej religii

 • Wyznanie wiary
 • Modlitwa
 • Post
 • Zakat
 • Pielgrzymka

Copyright 2020, All Rights Reserved

X