Announcements:

Kondolencje

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego

KONDOLENCJE

z powodu śmierci muftiego Nedala Abu Tabaq

Pogrążeni w głębokim żalu i smutku zawiadamiamy, że 29 listopada 2020 roku zmarł nasz ukochany mufti Nedal Abu Tabaq. Nasz Brat był człowiekiem o dużym sercu, bardzo dobrym, zawsze śpieszył z pomocą, zawsze kierował się otwartością, tolerancją, szacunkiem do drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia, poglądów czy wyznawanej przez niego religii. Był orędownikiem prowadzenia dialogu międzyreligijnego jak i dialogu międzyludzkiego.Uczestniczył w wielu konferencjach, seminariach, wykładach, spotkaniach – zawsze w jego wystąpieniach emanowała od niego wielka empatia do drugiego człowieka, jego dobroć była okazywana przez niego na każdym kroku – niezależnie od tego, czy były to oficjalne spotkania związane z piastowaniem przez niego stanowiska muftiego Ligi Muzułmańskiej w RP czy spotkania prywatne, rozmowy z muzułmanami i ze wszystkimi ludźmi.Odszedł wartościowy człowiek, jego działalność na rzecz pokazywania wartości płynących z religii, jaką jest islam, może być przykładem, że można, że warto, mimo wielu przeciwności, jakie mamy w otaczającym nas obecnie świecie, w świecie pełnym nienawiści i braku tolerancji wobec drugiego człowieka, że można postrzegać dobro w drugim człowieku i swoim sposobem życia propagować szlachetne cele dla dobra nas wszystkich.Bóg Wszechmogący zabrał z ziemskiej egzystencji naszego Brata, który już rozpoczął swoją podróż, aby w niedługim czasie cieszyć się obliczem Naszego Pana.O Boże, Miłosierny i Litościwy! Miej naszego umiłowanego Brata w swojej opiece, niech u Twojego boku zazna spokoju i Twojej miłości; obdarz go Swoimi łaskami i rozpostrzyj nad nim skrzydła Swojego miłosierdzia.

Wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny i bliskich.

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright 2020, All Rights Reserved

X