Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Oświadczenie Rady Imamów

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego.

Oświadczenie Rady Imamów Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie daty święta Al-Fitr

w roku 1442 H / 2021r.

Chwała Bogu Panu światów, pokój i miłosierdzie niech będzie z Jego wysłannikiem

i prorokiem Muhammadem, zesłanym jako miłosierdzie dla światów, jego rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy kroczą jego śladem.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP ogłasza czwartek 13 maja 2021rpierwszym dniem miesiąca Szałłal 1442h.  i zarazem dniem święta Al-Fitr.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP korzystając z okazji tych błogosławionych dni, prosi Boga o jedność wszystkich muzułmanów i trzymanie się więzi z Bogiem pamiętając o wskazówkach zawartych w wersecie 103 sury Al Imran:

I trzymajcie się razem węzła Boga, i nie rozdzielajcie się! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! Oto byliście wrogami, a On uczynił przyjaźń w waszych sercach i staliście się przez Jego dobroć braćmi! Byliście na skraju przepaści ognia, a On was od niego wyratował. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. Być może, wy pójdziecie drogą prostą! [Sura Al Imran werset 103]

Z okazji świąt składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim muzułmanom w Polsce  i na całym świecie. Prosimy Boga, aby przyjął od nas wszystkich nasz post w miesiącu Ramadan, nasze modlitwy, prośby, dobre uczynki i aby wybaczył nam nasze grzechy.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright 2020, All Rights Reserved