Announcements:

Oświadczenie Rady Imamów

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego.

Oświadczenie Rady Imamów Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie daty święta Al-Fitr

w roku 1442 H / 2021r.

Chwała Bogu Panu światów, pokój i miłosierdzie niech będzie z Jego wysłannikiem

i prorokiem Muhammadem, zesłanym jako miłosierdzie dla światów, jego rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy kroczą jego śladem.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP ogłasza czwartek 13 maja 2021rpierwszym dniem miesiąca Szałłal 1442h.  i zarazem dniem święta Al-Fitr.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP korzystając z okazji tych błogosławionych dni, prosi Boga o jedność wszystkich muzułmanów i trzymanie się więzi z Bogiem pamiętając o wskazówkach zawartych w wersecie 103 sury Al Imran:

I trzymajcie się razem węzła Boga, i nie rozdzielajcie się! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! Oto byliście wrogami, a On uczynił przyjaźń w waszych sercach i staliście się przez Jego dobroć braćmi! Byliście na skraju przepaści ognia, a On was od niego wyratował. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. Być może, wy pójdziecie drogą prostą! [Sura Al Imran werset 103]

Z okazji świąt składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim muzułmanom w Polsce  i na całym świecie. Prosimy Boga, aby przyjął od nas wszystkich nasz post w miesiącu Ramadan, nasze modlitwy, prośby, dobre uczynki i aby wybaczył nam nasze grzechy.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright 2020, All Rights Reserved

X