Ramadan

w roku 1442 H / 2021r.

Chwała Bogu Panu światów pokój i miłosierdzie niech będą z Jego wysłannikiem

i prorokiem Muhammadem.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP, ogłasza wtorek 13 kwietnia 2021r. pierwszym dniem Ramadanu 1442h zgodnie z dokładnymi obliczeniami astronomicznymi, wykluczającymi możliwość zobaczenia nowiu w dniu 11 kwietnia 2021 r.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP korzystając z okazji tych błogosławionych dni, prosi Boga o jedność wszystkich muzułmanów i trzymanie się Więzi Boga pamiętając  o wskazówkach zawartych w wersecie 103 sury Al Imran: „I trzymajcie się mocno węzła Boga

i nie rozdzielajcie się. I pamiętajcie o dobrodziejstwie Boga, którym was obdarzył, gdy byliście wrogami, a On zjednoczył wasze serca w zgodzie – i dzięki Jego dobroci staliście się braćmi.

I byliście na skraju przepaści wypełnionej ogniem a On was od tego ocalił” .

Z okazji miesiąca Ramadan składamy najlepsze życzenia wszystkim muzułmanom w Polsce i na całym świecie. Prosimy Boga, aby przyjął od nas wszystkich nasz post i nasze modlitwy i dobre uczynki i aby nam wybaczył grzechy.

Mamy nadzieję, iż w Ramadanie muzułmanom uda się nadrobić straty i udoskonalić siebie, być może Bóg poprawi ich sytuację na lepszą „ Zaiste Bóg nie zmienia sytuacji ludu, dopóki on sam nie zmieni tego , co jest w nim samym. ” [Al-Ra’d 11].

Z tej okazji życzymy wszystkim muzułmanom w Polsce i na całym świecie, aby wykorzystali ten błogosławiony miesiąc i czynili dobre dzieła, aby Bóg przyjął ich post i by uzyskali Jego wybaczenie.

Boże, pełni ufności w Twoje miłosierdzie prosimy abyś uwolnił  wszystkich mieszkańców Polski  i świata od  pandemii koronawirusa.

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright 2020, All Rights Reserved