Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Zakat al-Fitr

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego.

Chwała Bogu Panu światów, pokój i miłosierdzie niech będą z Jego wysłannikiem i prorokiem Muhammadem.

ZAKAT AL-FITR

Obowiązek Zakatu al-fitr:Zakat al-fitr jest to zakat, który daje się na zakończenie postu w miesiącu ramadan. Zaczął obowiązywać w drugim roku hidżry, tzn. razem z obowiązkiem postu. Różni się od innych zakatówtym, że jest to obowiązek nałożony na osoby i nie ma związku z posiadanym majątkiem. Większość uczonych jest zgodna z tym, iż jest to obowiązek, który należy spełnić, gdyż Wysłannik Allaha (pzn) nałożył obowiązek Zakatu al-fitr w ramadanie w postaci jednego saa (miara objętości, saa pszenicy równa się w przybliżeniu 2176 g ale inne produkty mogą mieć wagę różną od tej) z daktyli albo jęczmienia – na muzułmanów, mężczyznę i kobietę, dziecko i dorosłego, bogatego i biednego.Preferowana forma Zakatu al-fitr:Zakat można dawać w formie pieniędzy, co jest korzystne dla biednych i dogodne w obecnych czasach.Czas dawania Zakatu al-fitr:Zakat al-fitr należy dać przed modlitwą świąteczną; lepiej pod koniec ramadanu (2-3 ostatnie dni), ale jest też możliwość oddania go już w drugiej połowie ramadanu. Jeżeli ktoś daje zakat po modlitwie świątecznej, liczy się to tylko, jako zwykły dar, a nie jako Zakat al-fitr.Komu dawać Zakat al-fitr:Rozdaje się tym samym osobom, którym należy rozdać zakat z majątku, czyli z pieniędzy, handlu, uprawy ziemi itp., wymienione są w następującym wersecie: „Jałmużna jest tylko dla biednych i potrzebujących oraz dla tych, którzy nią się zajmują, jak i dla wyzwolenia niewolników, i dla zadłużonych, jak i na Drodze Allaha oraz dla podróżnego – nakaz od Allaha. Allah jestWszechwiedzący Mądry.” (Kuг’аn 9:60)Znaczenie Zakatu al-Fitr:Wysłannik Allaha (pzn) wyjaśnił sens tego datku; Otóż oczyszcza on poszczącego za złe słowa i czyny, jest nakarmieniem ubogiego, ażeby wszyscy muzułmanie czuli się w dniu święta zadowoleni i szczęśliwi.Zakat al-fitr daje się w miejscowości, w której się mieszka, chyba, że brak jest tam ubogich ipotrzebujących wówczas można dać zakat w innej miejscowości. Każdy płaci za siebie i za tych, którzy są pod jego opieką według swoich możliwości.Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP ustaliła, że w tym roku na każdego członka rodziny Zakat al-fitr stanowi równowartość następujących produktów:Rodzynki – 1,5 kg – 40 PLNDaktyle – 1,0 kg – 20 PLNRyż – 2,5 kg – 10 PLNUwaga: Kwotę 10 zł ofiaruje ten muzułmanin, któremu wystarcza na dzienne wyżywienie siebie iswojej rodziny w dniu święta i w noc świąteczną. Natomiast muzułmanie, którzy mają więcej niżwynoszą ich podstawowe potrzeby powinni wybrać spośród wyższych kwot jak również wyższych od tych podanych w tabeli, bo ramadan to miesiąc litości, hojności i pomocy biednym orazpotrzebującym, którzy są wszędzie, a my poszczący poprzez oddawanie Zakatu oczyszczamy się z popełnionych grzechów i braków podczas postu.Istnieje możliwość przekazania zakatu na Muzułmańską Fundację Pomocy, która rozdysponuje te opłaty dla potrzebujących.

Muzułmańska Fundacja Pomocy

ul. 1 Maja 130

40-008 Katowice

Numer konta bankowego: 75 1240 2959 1111 0010 4890 2286

Tytuł przelewu:ZAKAT AL-FITR

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright 2020, All Rights Reserved