Announcements:

Zakat al-Fitr

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego.

Chwała Bogu Panu światów, pokój i miłosierdzie niech będą z Jego wysłannikiem i prorokiem Muhammadem.

ZAKAT AL-FITR

Obowiązek Zakatu al-fitr:Zakat al-fitr jest to zakat, który daje się na zakończenie postu w miesiącu ramadan. Zaczął obowiązywać w drugim roku hidżry, tzn. razem z obowiązkiem postu. Różni się od innych zakatówtym, że jest to obowiązek nałożony na osoby i nie ma związku z posiadanym majątkiem. Większość uczonych jest zgodna z tym, iż jest to obowiązek, który należy spełnić, gdyż Wysłannik Allaha (pzn) nałożył obowiązek Zakatu al-fitr w ramadanie w postaci jednego saa (miara objętości, saa pszenicy równa się w przybliżeniu 2176 g ale inne produkty mogą mieć wagę różną od tej) z daktyli albo jęczmienia – na muzułmanów, mężczyznę i kobietę, dziecko i dorosłego, bogatego i biednego.Preferowana forma Zakatu al-fitr:Zakat można dawać w formie pieniędzy, co jest korzystne dla biednych i dogodne w obecnych czasach.Czas dawania Zakatu al-fitr:Zakat al-fitr należy dać przed modlitwą świąteczną; lepiej pod koniec ramadanu (2-3 ostatnie dni), ale jest też możliwość oddania go już w drugiej połowie ramadanu. Jeżeli ktoś daje zakat po modlitwie świątecznej, liczy się to tylko, jako zwykły dar, a nie jako Zakat al-fitr.Komu dawać Zakat al-fitr:Rozdaje się tym samym osobom, którym należy rozdać zakat z majątku, czyli z pieniędzy, handlu, uprawy ziemi itp., wymienione są w następującym wersecie: „Jałmużna jest tylko dla biednych i potrzebujących oraz dla tych, którzy nią się zajmują, jak i dla wyzwolenia niewolników, i dla zadłużonych, jak i na Drodze Allaha oraz dla podróżnego – nakaz od Allaha. Allah jestWszechwiedzący Mądry.” (Kuг’аn 9:60)Znaczenie Zakatu al-Fitr:Wysłannik Allaha (pzn) wyjaśnił sens tego datku; Otóż oczyszcza on poszczącego za złe słowa i czyny, jest nakarmieniem ubogiego, ażeby wszyscy muzułmanie czuli się w dniu święta zadowoleni i szczęśliwi.Zakat al-fitr daje się w miejscowości, w której się mieszka, chyba, że brak jest tam ubogich ipotrzebujących wówczas można dać zakat w innej miejscowości. Każdy płaci za siebie i za tych, którzy są pod jego opieką według swoich możliwości.Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP ustaliła, że w tym roku na każdego członka rodziny Zakat al-fitr stanowi równowartość następujących produktów:Rodzynki – 1,5 kg – 40 PLNDaktyle – 1,0 kg – 20 PLNRyż – 2,5 kg – 10 PLNUwaga: Kwotę 10 zł ofiaruje ten muzułmanin, któremu wystarcza na dzienne wyżywienie siebie iswojej rodziny w dniu święta i w noc świąteczną. Natomiast muzułmanie, którzy mają więcej niżwynoszą ich podstawowe potrzeby powinni wybrać spośród wyższych kwot jak również wyższych od tych podanych w tabeli, bo ramadan to miesiąc litości, hojności i pomocy biednym orazpotrzebującym, którzy są wszędzie, a my poszczący poprzez oddawanie Zakatu oczyszczamy się z popełnionych grzechów i braków podczas postu.Istnieje możliwość przekazania zakatu na Muzułmańską Fundację Pomocy, która rozdysponuje te opłaty dla potrzebujących.

Muzułmańska Fundacja Pomocy

ul. 1 Maja 130

40-008 Katowice

Numer konta bankowego: 75 1240 2959 1111 0010 4890 2286

Tytuł przelewu:ZAKAT AL-FITR

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright 2020, All Rights Reserved

X