Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Centra Islamu

Oddział Mazowiecki Ligi Muzułmańskiej w RP

adres: Aleja Bohaterów Września 23 , 02-389 Warszawa

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie

Oddział Wielkopolski Ligi Muzułmańskiej w RP

adres: Adama Biedrzyckiego 13, 60-272 Poznań

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu 

Oddział Śląski Ligi Muzułmańskiej w RP

adres: Warszawska 50A, 40-010 Katowice

Centrum Islamu w Katowicach

Oddział Lubelski Ligi Muzułmańskiej w RP

adres: Mieczysława Romanowskiego 40, 20-707 Lublin

Centrum Kultury Islamu w Lublinie

Oddział Dolnośląski Ligi Muzułmańskiej w RP 

adres: aleja Jana Kasprowicza 24A, 51-137 Wrocław

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu 

Oddział Podlaski Ligi Muzułmańskiej w RP

adres: Hetmańska 63, 15-722 Białystok

Centrum Kultury Islamu w Białymstoku

Copyright 2020, All Rights Reserved