Announcements:

Centra Islamu

Oddział Mazowiecki Ligi Muzułmańskiej w RP

adres: Aleja Bohaterów Września 23 , 02-389 Warszawa

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie

Oddział Wielkopolski Ligi Muzułmańskiej w RP

adres: Adama Biedrzyckiego 13, 60-272 Poznań

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu 

Oddział Śląski Ligi Muzułmańskiej w RP

adres: Warszawska 50A, 40-010 Katowice

Centrum Islamu w Katowicach

Oddział Lubelski Ligi Muzułmańskiej w RP

adres: Mieczysława Romanowskiego 40, 20-707 Lublin

Centrum Kultury Islamu w Lublinie

Oddział Dolnośląski Ligi Muzułmańskiej w RP 

adres: aleja Jana Kasprowicza 24A, 51-137 Wrocław

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu 

Oddział Podlaski Ligi Muzułmańskiej w RP

adres: Hetmańska 63, 15-722 Białystok

Centrum Kultury Islamu w Białymstoku

Copyright 2020, All Rights Reserved

X