Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Czym jest islam i kim są muzułmanie

History Image

Islam

Islam, najprościej mówiąc, oznacza pokój: pokój z Bogiem, z wszelkim Jego stworzeniem i spokój wewnętrzny – poprzez całkowite poddanie się woli oraz przewodnictwu Boga.

Islam nie jest nową wiarą. Według muzułmanów niesie to samo przesłanie, które Bóg objawił za pośrednictwem wszystkich swoich proroków do każdego narodu. Dla jednej piątej ludno- ści świata islam jest nie tylko religią, lecz również sposobem życia.

Islam opiera się na założeniu, że najwyższą władzę nad nami ma Bóg. Bycie muzułmaninem nie wiąże się z koniecznością rezygnacji z własnej kultury czy tradycji, tylko z przyjęciem prostych i logicznych zasad niezbędnych dla osiągnięcia spokoju i lepszej jakości życia.

Mniej niż piętnaście procent muzułmanów żyje w świecie arabskim, co piąty pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej, zaś największa na świecie społeczność muzułmańska znajduje się w Indone- zji. Znaczna część muzułmanów zamieszkuje Azję i prawie wszystkie republiki Azji Środkowej, a także Chiny, Indie, Rosję, Europę, Amerykę Północną i Południową.

 • Kim jest Allah?
 • Czym jest Qur’an?
 • Kim był Prorok Muhammad?
 • Czy islam uczy szacunku dla innych wyznań?
 • Z jakich powodów islam jest często błędnie interpretowany?
 • Dlaczego rodzina jest tak ważna dla muzułmanów?
 • Jakie jest spojrzenie muzułmanów na starość, śmierć i życie po śmierci?
 • Islam a prawa człowieka?
 • Kim byli niektórzy z wielkich muzułmańskich uczonych i myślicieli?
Więcej
Esencja islamu

Filary islamu

 • Wyznanie wiary
  Szahada
 • Modlitwa
  Salah
 • Post
  Saum
 • Jałmużna
  Zakat
 • Pielgrzymka
  Hajj

Copyright 2020, All Rights Reserved