Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Kim był Prorok Muhammed

Muhammad (pokój z Nim) – którego imię jest niekiedy niepoprawnie tłumaczone jako Mahomet – syn Aminy i ‘Abd Allaha z plemienia Kurajszytów oraz potomek Isma’ila (najstarszego syna proroka Abraha- ma) urodził się w Mekce w 570 roku (czyli w czasach europejskiego wczesnego średniowiecza). Ojciec Muhammada zmarł tuż przed jego narodzinami, a matka, gdy miał sześć lat. Był wychowywany przez dziadka, zwierzchnika Mekki, a po jego śmierci przeszedł pod opiekę wuja Abu Taliba.

Muhammad w młodości był pasterzem (później pracował w handlu). Gdy dorósł, zasłynął z prawdo- mówności, hojności i szczerości, zdobywając w swojej społeczności tytuł Al-Amin, tzn. godny zaufania. Muhammad był często wzywany do rozstrzygania sporów i udzielania rad Mekkańczykom.

W wieku 25 lat Muhammad poślubił Chadidżę, kobietę cieszącą się ogromnym szacunkiem w swoim otoczeniu i odnoszącą olbrzymie sukcesy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Urodziło im się dwoje synów i cztery córki. Wiedli długie i szczęśliwe życie rodzinne, a ich małżeństwo było bardzo udane.

Muhammad nie przyjął złych standardów panujących w czasie ignorancji (arab. – okres pogaństwa przed islamem). Nigdy nie oddawał czci bożkom, nie cudzołożył i nie pił alkoholu. Miał w zwyczaju medytować od czasu do czasu w jaskini Hira’ w pobliżu szczytu Dżabal an-Nur (arab. – „góry światła”) na obrzeżach Mekki.

 

Copyright 2020, All Rights Reserved