Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Kim jest Allah

Allah to imię Boga w islamie. Muzułmanie wierzą i czczą tego samego Jedynego Boga co Żydzi i chrześci- janie (u których jest On odpowiednikiem Boga Ojca). Allah mówi w Qur’anie:

„Nie spierajcie się z tymi, którym została dana Księga, chyba że w piękny sposób, o ile nie będą to ci którzy oddają się czynieniu niesprawiedliwości (i nie słuchają uprzejmych argumentów). Mówcie: «My uwierzyliśmy w to, co zostało nam zesłane oraz w to, co zostało zesłane wam. Nasz Bóg oraz wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Jemu poddani całkowicie»” (Pająk/al-’Ankabut, 29:46).

Allah jest terminem unikalnym, nie posiadającym liczby mnogiej ani płci. Allah jest ponad wszystkim, nikt i nic nie jest mu równe. Wspominał o nim nie tylko Prorok Muhammad, ale również Dawid, Mojżesz, Jezus i inni wysłannicy Boga (pokój z Nimi), zwracając się do Niego: El, Eli lub Elohim.

„Oto Allah – poza Nim nie ma żadnego innego boga. To Wszechwładca, Przenajświętszy, Doskonały, Źródło Bezpieczeństwa, Sprawujący Pieczę, Niepokonany, Przemożny, Najwznioślejszy! Niechaj Allahowi będzie chwała – On jest ponad to, co Mu przypisują! Oto Allah, Sprawca, Stwór- ca, Kształtujący! Do Niego należą wszelkie Imiona Doskonałe (arab. al-Asma’ al-Husna). Doskonałość Allaha głoszą zarówno ci, którzy znajdują się w niebiosach, jak i ci na ziemi. On jest Niepokonany i jest Wszechmądry!” (Zgromadzenie/al-Haszr, 59:22–24).

Copyright 2020, All Rights Reserved