Rada imamów

Rada Imamów jest organem wyodrębnionym w ramach Ligii Muzułmańskiej w RP. W Radzie Imamów zasiadają osoby legitymujące się wyższym wykształceniem w zakresie prawa i teologii islamu. Głównym zadaniem członków Rady jest sprawowanie posługi religijnej dla społeczności muzułmańskiej w Polsce: prowadzenie wspólnych modlitw, wygłaszanie kazań piątkowych, udzielanie ślubów religijnych, wydawanie zaświadczeń w kwestii spraw religijnych itp..
Członkowie Rady współpracują przy opracowaniu oświadczeń, komunikatów między innymi dla społeczności muzułmańskiej i polskiej opinii publicznej. Rada przygotowuje i wydaje publikacje o tematyce religijnej. Od wielu lat imamowie Rady aktywnie uczestniczą w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym.

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright 2020, All Rights Reserved