Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Rada imamów

Rada Imamów jest organem wyodrębnionym w ramach Ligii Muzułmańskiej w RP. W Radzie Imamów zasiadają osoby legitymujące się wyższym wykształceniem w zakresie prawa i teologii islamu. Głównym zadaniem członków Rady jest sprawowanie posługi religijnej dla społeczności muzułmańskiej w Polsce: prowadzenie wspólnych modlitw, wygłaszanie kazań piątkowych, udzielanie ślubów religijnych, wydawanie zaświadczeń w kwestii spraw religijnych itp..
Członkowie Rady współpracują przy opracowaniu oświadczeń, komunikatów między innymi dla społeczności muzułmańskiej i polskiej opinii publicznej. Rada przygotowuje i wydaje publikacje o tematyce religijnej. Od wielu lat imamowie Rady aktywnie uczestniczą w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym.

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright 2020, All Rights Reserved