Announcements:

Kim jesteśmy

Liga Muzułmańska w RP – jesteśmy niezależną organizacją religijną której jedną ze sfer działań jest certyfikacja produktów i usług w systemie halal. Wydział ds. halal przy LM w RP powstał na kanwie wieloletnich doświadczeń jej menedżerów w świecie certyfikacji Halal.

Doświadczenie zdobyte dzięki ciągłemu zaangażowaniu i doskonaleniu naszych pracowników sprawiło, że certyfikat Halal Ligi Muzułmańskiej w RP jest gwarancją jakości i zgodności z międzynarodowymi standardami globalnego systemu Halal.

Nasz cel to zapewnienie polskim przedsiębiorstwom możliwości aby ich produkty mogą dotrzeć do rynków konsumenckich na całym świecie gdzie wymagany jest certyfikat halal.

Wydział ds. halal przy Lidze Muzułmańskiej w RP- składa się z szeregu komitetów wyspecjalizowanych w sektorze Halal, które zapewniają bezstronność i gwarantują producentom zgodność ich wyrobów ze światowymi standardami halal.

 

 

 

X