Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Ramadan 1443/2022

.

W imię Boga Miłosiernego Litościwego

Oświadczenie Rady Imamów Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpoczęcia postu w miesiącu Ramadan w roku 1443 H / 2022r.

Chwała Bogu Panu światów pokój i miłosierdzie niech będą z Jego wysłannikiem i prorokiem Muhammadem.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP, ogłasza sobotę 2 kwietnia 2022r. pierwszym dniem Ramadanu 1443H zgodnie z dokładnymi obliczeniami astronomicznymi, wykluczającymi możliwość zobaczenia nowiu w dniu 31 marca 2022 r.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP korzystając z okazji tych błogosławionych dni, prosi Boga o jedność wszystkich muzułmanów i trzymanie się Więzi Boga pamiętając o wskazówkach zawartych w wersecie 103 sury Al Imran: „I trzymajcie się mocno węzła Boga razem i nie rozdzielajcie się.      I pamiętajcie o dobrodziejstwie Boga, którym was obdarzył, gdy byliście wrogami, a On zjednoczył wasze serca w zgodzie – i dzięki Jego dobroci staliście się braćmi. I byliście na skraju przepaści wypełnionej ogniem a On was od tego ocalił” .

Z okazji miesiąca Ramadan składamy najlepsze życzenia wszystkim muzułmanom w Polsce i na całym świecie. Prosimy Boga, aby przyjął od nas wszystkich nasz post i nasze modlitwy i dobre uczynki i aby nam wybaczył grzechy.

Mamy nadzieję, iż w Ramadanie muzułmanom uda się nadrobić straty i udoskonalić siebie, być może Bóg poprawi ich sytuację na lepszą „ Zaiste Bóg nie zmienia sytuacji ludu, dopóki on sam nie zmieni tego , co jest w nim samym. ” [Al-Ra’d 11].

Z tej okazji życzymy wszystkim muzułmanom w Polsce i na całym świecie, aby wykorzystali ten błogosławiony miesiąc i czynili dobre dzieła, aby Bóg przyjął ich post i by uzyskali Jego wybaczenie.