Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Rozpoczęcie postu w miesiącu Ramadan

Oświadczenie Rady Imamów Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpoczęcia postu w miesiącu Ramadan

w roku 1442 H / 2021r.

Chwała Bogu Panu światów pokój i miłosierdzie niech będą z Jego wysłannikiem

i prorokiem Muhammadem.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP, ogłasza wtorek 13 kwietnia 2021r. pierwszym dniem Ramadanu 1442h zgodnie z dokładnymi obliczeniami astronomicznymi, wykluczającymi możliwość zobaczenia nowiu w dniu 11 kwietnia 2021 r.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP korzystając z okazji tych błogosławionych dni, prosi Boga o jedność wszystkich muzułmanów i trzymanie się Więzi Boga pamiętając  o wskazówkach zawartych w wersecie 103 sury Al Imran: „I trzymajcie się mocno węzła Boga

i nie rozdzielajcie się. I pamiętajcie o dobrodziejstwie Boga, którym was obdarzył, gdy byliście wrogami, a On zjednoczył wasze serca w zgodzie – i dzięki Jego dobroci staliście się braćmi.

I byliście na skraju przepaści wypełnionej ogniem a On was od tego ocalił” .

Z okazji miesiąca Ramadan składamy najlepsze życzenia wszystkim muzułmanom w Polsce i na całym świecie. Prosimy Boga, aby przyjął od nas wszystkich nasz post i nasze modlitwy i dobre uczynki i aby nam wybaczył grzechy.

Mamy nadzieję, iż w Ramadanie muzułmanom uda się nadrobić straty i udoskonalić siebie, być może Bóg poprawi ich sytuację na lepszą „ Zaiste Bóg nie zmienia sytuacji ludu, dopóki on sam nie zmieni tego , co jest w nim samym. ” [Al-Ra’d 11].

Z tej okazji życzymy wszystkim muzułmanom w Polsce i na całym świecie, aby wykorzystali ten błogosławiony miesiąc i czynili dobre dzieła, aby Bóg przyjął ich post i by uzyskali Jego wybaczenie.

Boże, pełni ufności w Twoje miłosierdzie prosimy abyś uwolnił  wszystkich mieszkańców Polski  i świata od  pandemii koronawirusa.

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright 2020, All Rights Reserved