Jakie jest spojrzenie muzułmanów na starość, śmierć i życie po śmierci

W islamie ważny jest szacunek oraz opieka nad starszymi. Dość powszechnym zjawiskiem są rodziny wielopokoleniowe mieszkające wspólnie w jednym domu. Opieka nad rodzicami to drugi pod względem ważności – zaraz po składaniu czci Bogu – obowiązek muzułmanina. Do tego stopnia, iż za wielką podłość uważa się nawet najmniejszą oznakę irytacji w sytuacji, kiedy opieka nad starszym rodzicem, nie z jego winy, stała się dla nas ogromnym ciężarem.

Bóg mówi w Qur’anie:

„Twój Pan postanowił, abyście nikogo nie czcili, jak tylko Jego, a wobec oby- dwojga rodziców (okazywali) dobroć. Jeśli osiągną przy tobie starość – któreś z nich bądź oboje – nie mów im wówczas «uff!» ani nie bądź wobec nich opry- skliwy, a zwracaj się do nich słowami pełnymi szacunku! I pochyl ku nim skrzydło uległości w miłosierdziu i powiedz: «Panie mój! Bądź dla nich litościwy, tak jak oni byli wobec mnie w dzieciństwie, wychowując mnie»” (Przemieszczenie Nocą/al-Isra’, 17:23–24).

L

W przypadku, gdy umiera muzułmanin bądź muzułmanka, ciało jest najpierw obmywane (zazwyczaj przez kogoś z członków rodziny), a następnie owijane białym, czystym materiałem. W ten sposób powinno zostać pochowane przy modlitwie wiernych, najlepiej tego samego dnia.

Muzułmanie wierzą, że życie doczesne jest testem przed życiem ostatecznym. Bóg mówi w Qur’anie:

„Każda istota (dusza) zakosztuje śmierci. Lecz w pełni zostaniecie rozliczeni w Dniu Zmartwychwstania. Przeto ten, kto zostaje odsunięty od Ognia i wprowadzony do Raju, z pewnością odniósł sukces. A życie doczesne jest niczym innym, jak tylko złudną przyjemnością” (Rodzina ’Imran/’Al ’Imran, 3:185).

Copyright 2020, All Rights Reserved