Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Jakie jest spojrzenie muzułmanów na starość, śmierć i życie po śmierci

W islamie ważny jest szacunek oraz opieka nad starszymi. Dość powszechnym zjawiskiem są rodziny wielopokoleniowe mieszkające wspólnie w jednym domu. Opieka nad rodzicami to drugi pod względem ważności – zaraz po składaniu czci Bogu – obowiązek muzułmanina. Do tego stopnia, iż za wielką podłość uważa się nawet najmniejszą oznakę irytacji w sytuacji, kiedy opieka nad starszym rodzicem, nie z jego winy, stała się dla nas ogromnym ciężarem.

Bóg mówi w Qur’anie:

„Twój Pan postanowił, abyście nikogo nie czcili, jak tylko Jego, a wobec oby- dwojga rodziców (okazywali) dobroć. Jeśli osiągną przy tobie starość – któreś z nich bądź oboje – nie mów im wówczas «uff!» ani nie bądź wobec nich opry- skliwy, a zwracaj się do nich słowami pełnymi szacunku! I pochyl ku nim skrzydło uległości w miłosierdziu i powiedz: «Panie mój! Bądź dla nich litościwy, tak jak oni byli wobec mnie w dzieciństwie, wychowując mnie»” (Przemieszczenie Nocą/al-Isra’, 17:23–24).

L

W przypadku, gdy umiera muzułmanin bądź muzułmanka, ciało jest najpierw obmywane (zazwyczaj przez kogoś z członków rodziny), a następnie owijane białym, czystym materiałem. W ten sposób powinno zostać pochowane przy modlitwie wiernych, najlepiej tego samego dnia.

Muzułmanie wierzą, że życie doczesne jest testem przed życiem ostatecznym. Bóg mówi w Qur’anie:

„Każda istota (dusza) zakosztuje śmierci. Lecz w pełni zostaniecie rozliczeni w Dniu Zmartwychwstania. Przeto ten, kto zostaje odsunięty od Ognia i wprowadzony do Raju, z pewnością odniósł sukces. A życie doczesne jest niczym innym, jak tylko złudną przyjemnością” (Rodzina ’Imran/’Al ’Imran, 3:185).

Copyright 2020, All Rights Reserved