Announcements:

Dlaczego rodzina jest tak ważna dla muzułmanów?

Rodzina stanowi fundament społeczeństwa muzułmańskiego. Istota rozwoju duchowego członków wspólnoty sprawia, że ceni się ją przede wszystkim za to, że oferuje spokój i bezpieczeństwo. W społeczności muzułmańskiej powszechnym zjawiskiem są duże, wielopokoleniowe rodziny, których członkowie mieszkają razem służąc sobie wzajemnie pomocą i wsparciem.

Tradycja muzułmańska kładzie duży nacisk na szacunek do rodziców, a w szczególności do matki. Bóg mówi w Qur’anie:

„I ustanowiliśmy człowiekowi nakaz dobroci wobec obojga swoich rodziców – matka nosiła go z coraz większym trudem, a odstawienie go nastąpiło po dwóch latach. «Bądź wdzięczny wobec Mnie i obojga swoich rodziców! Ku Mnie jest zmierza- nie ostateczne»” (Luqman, 31:14).

W Qur’anie zalecane jest również zawieranie związku małżeńskiego oraz zakładanie rodziny: „I z Jego znaków jest to, iż stworzył dla was – z was samych – współmałżonków, abyście do- znali ukojenia przy nich, oraz uczynił pomiędzy wami umiłowanie i miłosierdzie. Zaprawdę, w tym tkwią znaki dla ludzi, którzy zastanawia- ją się” (Bizancjum/ar-Rum, 30:21).

Małżeństwo w islamie jest zarówno sakramentem, a także umową cywilno-prawną, w której warunki ustalać mogą obydwie strony, zarówno pan, jak i panna młoda. W zależności od kraju obyczaje małżeńskie mogą znacząco się różnić. Prorok Muhammad powiedział:„Kiedy sługa Boży się żeni, wypełnia połowę swojej wiary […]”. Małżeństwo jest podstawą każdej rodziny.

Copyright 2020, All Rights Reserved

X