Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Dlaczego rodzina jest tak ważna dla muzułmanów?

Rodzina stanowi fundament społeczeństwa muzułmańskiego. Istota rozwoju duchowego członków wspólnoty sprawia, że ceni się ją przede wszystkim za to, że oferuje spokój i bezpieczeństwo. W społeczności muzułmańskiej powszechnym zjawiskiem są duże, wielopokoleniowe rodziny, których członkowie mieszkają razem służąc sobie wzajemnie pomocą i wsparciem.

Tradycja muzułmańska kładzie duży nacisk na szacunek do rodziców, a w szczególności do matki. Bóg mówi w Qur’anie:

„I ustanowiliśmy człowiekowi nakaz dobroci wobec obojga swoich rodziców – matka nosiła go z coraz większym trudem, a odstawienie go nastąpiło po dwóch latach. «Bądź wdzięczny wobec Mnie i obojga swoich rodziców! Ku Mnie jest zmierza- nie ostateczne»” (Luqman, 31:14).

W Qur’anie zalecane jest również zawieranie związku małżeńskiego oraz zakładanie rodziny: „I z Jego znaków jest to, iż stworzył dla was – z was samych – współmałżonków, abyście do- znali ukojenia przy nich, oraz uczynił pomiędzy wami umiłowanie i miłosierdzie. Zaprawdę, w tym tkwią znaki dla ludzi, którzy zastanawia- ją się” (Bizancjum/ar-Rum, 30:21).

Małżeństwo w islamie jest zarówno sakramentem, a także umową cywilno-prawną, w której warunki ustalać mogą obydwie strony, zarówno pan, jak i panna młoda. W zależności od kraju obyczaje małżeńskie mogą znacząco się różnić. Prorok Muhammad powiedział:„Kiedy sługa Boży się żeni, wypełnia połowę swojej wiary […]”. Małżeństwo jest podstawą każdej rodziny.

Copyright 2020, All Rights Reserved