Announcements:

Z jakich powodów islam jest często błędnie interpretowany?

W dzisiejszym burzliwym świecie islam przedstawiany jest zazwyczaj bardzo negatywnie. Poza tym mimo, że islam oznacza pokój istnieją też ludzie, którzy z drogi pokoju zeszli na ścieżkę przemocy zniekształcając tę religię na potrzeby własnych ideologii politycznych i osobistych korzyści. Postrzeganie islamu przez pryzmat negatywnych wydarzeń, za które odpowiedzialne są marginalne jednostki powoduje, że jest on często mylnie interpretowany i niepoprawnie rozumiany.

Czasami wręcz celowo przedstawia się tę religię w ten sposób. W rękach niektórych polityków, przywódców religijnych i mediów islam stanowi swoistego rodzaju kozła ofiarnego. Utożsamianie islamu z nieludzkimi aktami skutecznie zniechęca do niego wiele osób, jednocześnie przekonując je do środowisk jemu przeciwnych, takich jak antymuzułmańskie ugrupowania polityczne oraz do należące do nich media i prasę.

Jednak wraz ze wzrostem liczby muzułmanów występującym przeciwko tym kłamstwom, prawda i umiarkowany charakter islamu stają się bardziej widoczne. Muzułmanie zdecydowanie opowiadają się przeciwko terroryzmowi, prześladowaniom i zabijaniu niewinnych ludzi oraz przeciwko tym, którzy dopuszczają się takiej niesprawiedliwości w imię jakiejkolwiek wiary.

Copyright 2020, All Rights Reserved

X