Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Z jakich powodów islam jest często błędnie interpretowany?

W dzisiejszym burzliwym świecie islam przedstawiany jest zazwyczaj bardzo negatywnie. Poza tym mimo, że islam oznacza pokój istnieją też ludzie, którzy z drogi pokoju zeszli na ścieżkę przemocy zniekształcając tę religię na potrzeby własnych ideologii politycznych i osobistych korzyści. Postrzeganie islamu przez pryzmat negatywnych wydarzeń, za które odpowiedzialne są marginalne jednostki powoduje, że jest on często mylnie interpretowany i niepoprawnie rozumiany.

Czasami wręcz celowo przedstawia się tę religię w ten sposób. W rękach niektórych polityków, przywódców religijnych i mediów islam stanowi swoistego rodzaju kozła ofiarnego. Utożsamianie islamu z nieludzkimi aktami skutecznie zniechęca do niego wiele osób, jednocześnie przekonując je do środowisk jemu przeciwnych, takich jak antymuzułmańskie ugrupowania polityczne oraz do należące do nich media i prasę.

Jednak wraz ze wzrostem liczby muzułmanów występującym przeciwko tym kłamstwom, prawda i umiarkowany charakter islamu stają się bardziej widoczne. Muzułmanie zdecydowanie opowiadają się przeciwko terroryzmowi, prześladowaniom i zabijaniu niewinnych ludzi oraz przeciwko tym, którzy dopuszczają się takiej niesprawiedliwości w imię jakiejkolwiek wiary.

Copyright 2020, All Rights Reserved