Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Modlitwa Muzułmanina

Modlitwa Muzułmanina

Islamic Scholar
Contact Details
  • 56-456-414
  • example@gmail.com
  • 199 Park Lane A, London
  • http://www.example.com
Courses of Expertise
  • Islamic Banking
  • Philanthropy & Needs
  • Shariah Laws
  • Modern Islam
Imam Youssef Chadid
Wydawca Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej
Miękka oprawa, 102 strony
Książka dedykowana nowym muzułmanom, młodzieży muzułmańskiej, i osobom niebędącym muzułmanami a zainteresowanymi islamem, pomoże lepiej zrozumieć zagadnienia związane z modlitwą. W tej książce znajdziemy: pojęcie modlitwy, jej znaczenie i jej rodzaje, sposób wykonywania modlitwy, informacje dotyczące warunków, jakie należy spełnić, by modlitwa została przyjęta przez Boga. Książka jest uzupełniona o tłumaczenie i transkrypcje sury Al Fatiha i kilku innych rozdziałów, oraz słowniczek pojęć.