Modlitwa Muzułmanina

Modlitwa Muzułmanina

Fikah Expert
Contact Details
  • +(00) 123-345-11
  • info@example.com
  • 199 Park Lane A, London
  • http://www.example.com
Courses of Expertise
  • Islamic Banking
  • Zakat Calculation
  • Fasting & Ramadan
  • Fatwa with Importance

Modlitwa Muzułmanina

Imam Youssef Chadid
Wydawca Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej
Miękka oprawa, 102 strony
Książka dedykowana nowym muzułmanom, młodzieży muzułmańskiej, i osobom niebędącym muzułmanami a zainteresowanymi islamem, pomoże lepiej zrozumieć zagadnienia związane z modlitwą. W tej książce znajdziemy: pojęcie modlitwy, jej znaczenie i jej rodzaje, sposób wykonywania modlitwy, informacje dotyczące warunków, jakie należy spełnić, by modlitwa została przyjęta przez Boga. Książka jest uzupełniona o tłumaczenie i transkrypcje sury Al Fatiha i kilku innych rozdziałów, oraz słowniczek pojęć.