Announcements:

Certyfikacja

Certyfikaty halal wydane przez Ligę Muzułmańską w RP oznacza zgodność systemów, zasad i procedur certyfikowanej firmy z wybranymi standardami halal. Proces certyfikacji obejmuje: audyt zakładu produkcyjnego, ocenę systemu zarządzania jakością, przegląd i kontrolę produktów oraz ich receptur.

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright 2020, All Rights Reserved

X