Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Certyfikacja

Certyfikaty halal wydane przez Ligę Muzułmańską w RP oznacza zgodność systemów, zasad i procedur certyfikowanej firmy z wybranymi standardami halal. Proces certyfikacji obejmuje: audyt zakładu produkcyjnego, ocenę systemu zarządzania jakością, przegląd i kontrolę produktów oraz ich receptur.

Share This:

Leave Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright 2020, All Rights Reserved